Öğr. Gör. RAMADAN BİLGİN AKALIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. RAMADAN BİLGİN AKALIN

T: (0282) 250 3317

M rbakalin@nku.edu.tr

W rbakalin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜMÖR BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2014
Tez: BAZI BORONİK ASİT TÜREVLERİNİN Pseudomonas aeruginosa’da VİRÜLENS FAKTÖRLERİNİN ÜRETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Lisans
Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2006-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Serbest Ö.E SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Nohut Maslakci N., AKALIN R. B., ULUSOY S., Lutfi O., Oksuz Aysegul U., Electrospun Fibers of Chemically Modified Chitosan for in Situ Investigation of the Effect on Biofilm Formation with Quartz Crystal Microbalance Method, Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 54, pp. 8010-8018, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKALIN R. B., ULUSOY S., Effects of Boronic Acid Molecules on Production of Virulence Factors in Pseudomonas aeruginosa, Journal of Boron, cilt 3, ss. 166-173, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖNEM E. ., AKALIN R. B. ., ANTIBIOFILM EFFECT OF DIFFERENT ESSENTIAL OILS IN P. AERUGİNOSA PA01, I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (09.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
2. ÖNEM E., AKALIN R. B., Antibiofilm Effect of Different Juniperus L. Species in P. aeruginosa, INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA (11.07.2016-13.07.2016).
Tam metin bildiri
3. ÖNEM E., ARIN E., AKALIN R. B., RAMAZAN G., SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE YAKLAŞIMLARI, 4. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BARDAKÇI B. ., ULUSOY S., KURŞUNGEÇİRMEZ E. ., AKALIN R. B. ., Mikro Gözenekli Katkılanmış Pomzanın Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri V (21.04.2016-23.04.2016).
Poster
2. AKALIN R. B., ULUSOY S., Bazı Boronik Asit Türevlerinin Pseudomonas aeruginosa´da Biyofilm Üretimine Etkisinin Araştırılması, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Poster
Aldığı Sertifikalar
5. DENEY HAYVANLARI KURSU, Yer:ISPARTA SÜLEYMANDEMİREL ÜNİVERSİTESİ, 25.01.2010-29.01.2010.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Trakya Üniversiteler Birliği 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Yer:TEKİRDAĞ, 15.11.2018-17.11.2018.
4. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Yer:YALOVA ÜNİVERSİTESİ, 21.05.2015-23.05.2015.
22.Ulusal Biyoloji Kongresi, Yer:ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, 23.06.2014-27.06.2014.